L-Arginine - Аргинин

Магазин за хранителни добавки в София-къде има хранителна добавка аргинин,l-arginine за сила и напомпване

четвъртък, 3 юли 2014 г.

Widgets

Аргини и цитрулин

 Влияе ли прием на цитрулин, върху действието на аргинин


CitruLyn е вторичен продукт от превръщането на аргинин в азотен оксид, чрез двустепенен процес той може да бъде преобразуван обратно в Arginin. Когато нивото на L-Arginine се покачва, цитрулин помага за синтеза на азотния окис по косвен начин . Като бонус, цитрулин намалява и забавя умората по време на интензивни тренировки ,като основен участник в детоксикацията на черния дроб. По време на вдигане на големи тежести нивото на амоняк в мускули и в кръвта се по­качва, а това може да доведе до мус­кулна умора. Цитрулинът помага на организма да превърне амоняка в урея като част от цикъла на уреята. Доказано е, че добавките които съдържат цитрулин малат покачват енергийните запаси под формата на аденозин трифосфат-Аденозинтрифосфорната киселина или АТФ с приблизително дридесет и пет на сто, като повишават нивото на креатин фосфат с двадесет на сто.


    
 При направено изледване с цел пряко да се сравнят способно­стите за повишаване на аргинина на суплементите цитрулин и аргинин учени от Хамбург-Епендорф в Германия,от университетския медицински център провели специално изследване. В него субекти получавали различни супле­менти всяка седмица в продължение на шест седмици (1.5 г цитрулин, 3 г цитрулин, 6 г цитрулин, 3 г бързо ос­вобождаващ се аргинин, 3.2 натруп­ващ се с времето аргинин, и плацебо - всичките приемани на две равни дози всеки ден). На седмия ден от периода на приемане на всеки суплемент, субе­ктите получавали половината от днев­ния прием, и измервали нивата им на аргинин в кръвта. Всяка седмица на прием била следвана от едноседмичен период, в който не били давани никак­ви суплементи.


Всичките суплементи (с изключение на плацебото) повишили нивото на ар­гинин, но суплементите, съдържащи цитрулин изненадващо предизвикали по-голямо покачване от добавките с аргинин. Най-висо­кият прием на CitruLyn (3 г два пъти дневно) също бил най-ефективната добавка за увеличаване синтеза на азотен окис. Учените вярват, че цитрулин може да е по-ефективен от аргини­н за покачване нивото на аргинин и синтеза на азотен окис, защото част от аргинин е използван от системата за храносмилане, преди да достигне кръвопотока, което не е характерно при хранителната добавка CitruLyn

За максимален ефект прие­май 3-5 г аргинин заедно с 1,5-3 г цитрулин 30-60 минути преди тренировка. Вторият прием може да се вземе вед­нага след тренировката, когато подаването на хранителни вещества, е от съществено значение за Вашието развитие и покачване на мускулна маса. При­емай и доза аргинин сутрин на гладно преди закуска и около час преди храненето преди лягане.
Fhl.bg - онлайн хранителни добавки

Няма коментари:

Публикуване на коментар